• Keizer Karel Parkeergarage

  Aan de Van Schaeck Mathonsingel tussen het Keizer Karel Plein en het Centraal Station in Nijmegen is een twee-laags ondergrondse parkeergarage gebouwd met een gebruiksoppervlak van circa 16.600 m².

  De destijds geldende Praktijkrichtlijn gaf aan dat er maximaal 1 bouwlaag mocht verroken en dat er 45 minuten na het ontstaan van de brand een zichtlengte van 30 meter aanwezig zijn.

  vsms_2

  Hiervoor is een CFD onderzoek verricht waarbij inzichtelijk is gemaakt dat er middels aanpassingen aan de installatie maximaal 1 bouwlaag verrookt en dat de vereiste zichtlengte van 30 meter aanwezig is ten behoeve van nazorg.

 • Parkeergebouw ProDrive

  prodrive-modelVoor het bovengrondse parkeergebouw van Prodrive is een onderzoek gedaan naar de lucht- en rookstroming ten gevolge van een brand. Het parkeergebouw bestaat uit 5 bouwlagen elk met een gebruiksoppervlak van circa 1.760 m².

  Door het open karakter van de parkeergarage zal bij een brand, in tegenstelling tot een besloten parkeergarage, de hitte en rook niet in het gebouw blijven maar naar buiten stromen. Ten behoeve van de bepaling van de brandwerendheid van de draagconstructie is in deze open parkeergarage inzichtelijk worden gemaakt wat de optredende rookgastemperatuur onder de vloerconstructie bedraagt bij een brandsituatie.

  prodrive-temperatuur

 • Distributiecentrum CeVa

  CeVa modelIn verband met de loopafstandoverschrijding in het distributiecentrum is er aan de hand van het TNO vultijdenmodel een vluchttijd bepaald.

  Ter plaatse van de ‘orderpicktunnels’ is een situatie welke standaard niet bepaald kan worden middels het TNO Vultijdenmodel waardoor er gekozen is om middels CFD (Computational Fluid Dynamics) een onderzoek uit te voeren om het rookstromingsgedrag inzichtelijk te maken.

  Aan de hand van de simulatie werd een maximale tijd bepaald waarbij het nog mogelijk was om de stellingvloer en het gebouw te ontvluchten. Vervolgens werd de daadwerkelijke vluchttijd bepaald en hieruit bleek dat de overschrijding in vluchtweglengte voor dit gebouw toelaatbaar is.

  CeVa

 • Voetbalstadion Heracles

  Heracles stadionVoor de uitbreiding van het Heracles voetbalstadion is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandpreventief advies te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan was de ontruiming van het gehele stadion. Hiervoor is gebruik gemaakt van de handreiking brandveiligheid stadions, welke een afgeleide is van de ‘Green Guide’ om te bepalen of de aanwezige personen in het stadion binnen de gestelde tijd het aansluitend terrein kunnen bereiken.

  heraclesVoor de ontruiming van de tribune is tevens een computersimulatie (CFD)gemaakt om inzichtelijk te maken dat de omloop van de tribune bij een brand voldoende rookvrij blijft waardoor het vluchten niet in gedrang komt.

  heracles zichtlengte

  Een ander aspect van het brandpreventieadvies was een gelijkwaardige oplossing bieden voor het overschrijden van het brandcompartimentsoppervlak en het toetsen van het plan aan de bouwregelgeving. Daarbij is aangetoond dat het brandcompartiment van de Business club met een oppervlak van 3.195 m² op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 is toegestaan. Hierbij zijn ook de benodigde Programma van Eisen opgesteld voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie.

 • Southpoint Hoofddorp

  SouthpointVoor de uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij het gebouw Southpoint Hoofddorp is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandveiligheidsadvies te geven. Boven de bestaande parkeerplaatsen wordt een parkeerdek gemaakt waardoor er een vergroting van het aantal parkeerplaatsen is. Aangezien de gevels open bleven is er een simulatieonderzoek gestart naar het effect van de wind op de brand en vrijkomende rook waarbij een repressieve actie van de brandweer nog steeds mogelijk moest zijn. southpoint cfd_a

  Uit het onderzoek kwam naar voren dat door de ligging van het parkeerdek ten opzichte van de aangrenzende bebouwing er een situatie is gecreëerd waarbij de vrijkomende rook bij een autobrand weg kan stromen en er geen ophoping van rook en warmte plaatsvindt waardoor een repressieve inzet mogelijk is.

 • Winkelcentrum Gelderlandplein

  gelderlandpleinIn opdracht van de Kroonenberg Groep heeft Bureau Veldweg de brandveiligheid geadviseerd voor de verbouwing van Winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. Het gebouw is in verband met de brandcompartimentsoverschrijding voorzien van een sprinklerinstallatie waarbij de winkelpassages voorzien zijn van een rook- en warmteafvoerinstallatie. In verband met de overschrijding van de maximale rooksegmentafmeting volgens de NEN6093 is middel een computersimulatie inzichtelijk gemaakt dat het ontwerp geen belemmering geeft met betrekking tot de doelstelling van de rookbeheersingsinstallatie.

 • Winkelcentrum De Barones Breda

  Passage De Barones BredaVoor de herontwikkeling van Winkelcentrum De Barones is Bureau Veldweg ingeschakeld door de Kroonenberg Groep om te adviseren inzake de brandveiligheid. Het winkelcentrum heeft een oppervlak van circa 28.000 m² en met de herontwikkeling worden  de bestaande entrees gerenoveerd en worden de winkels van de begane grond en de verdieping samengevoegd waardoor er grote winkelunits ontstaan en de roltrappen in de passage verdwijnen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een centraal plein en door de hoge winkelpuien ontstaat er een open winkelstraat. De passage is op basis van een gelijkwaardigheid voorzien van een rook- en warmteafvoerinstallatie waarbij middels een simulatie is aangetoond dat er geen rookschermen in aanwezig hoeven te zijn zodat de gehele passage als één rooksegment is uitgevoerd.

   

 • Agrarische bedrijfsgebouwen

  Voor zeer veel agrarische ondernemingen hebben wij geadviseerd in het kader van gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten.

 • Goossens te Veghel

  Ten behoeve van de nieuwbouw van het distributiecentrum Goossens Wonen en Slapen in Veghel hebben wij de brandveiligheidsadvisering ten behoeve van de bouwvergunningsaanvraag verzorgt.

 • Open opslagloods Amsterdam

  Voor een open opslagloods in Amsterdam is een simulatie gemaakt om inzichtelijk te maken wat het effect van de gevelopeningen in combinatie met de hoogte van de hal is op de rookopbouw tijdens een brand. Hieruit blijkt dat er geen hinder van de rooklaag aanwezig is en er wordt voldaan aan de criteria uit het Bouwbesluit omschreven in artikel 2.169.

  Hierin wordt omschreven dat de grenscondities waarbij het verblijven in die ruimte nog juist mogelijk is volgens het TNO Bouw rapport 1997-CVB-R0883 als veilige waarden kunnen worden aangehouden:

  – de stralingsflux niet groter dan 1 kW/m2;
  – de temperatuur niet hoger dan 45°C, en – de zichtlengte niet kleiner dan 100 m.

  Middels een computersimulatie is aangetoond dat aan deze criteria wordt voldaan.