• Methode Beheersbaarheid van Brand 2007

    Het bouwbesluit schrijft voor dat in het kader van de beheersbaarheid het uitbreidingsgebied van een brand beperkt dient te zijn. Voor de meeste gebruiksfuncties is de maximale afmeting  van een brandcompartiment gesteld op 1.000 m², welke door het gewenste of soms noodzakelijke gebruik van een ruimte al snel wordt overschreden.

    Het meest bekende gelijkwaardigheidsconcept op het gebied van de overschrijding van de maximale brandcompartimentsgrootte is de methode “Beheersbaarheid van brand 2007” welke stelt dat de omvang van het brandcompartiment afhankelijk is van de situering, de aan te brengen voorzieningen en van de hoeveelheid brandbaar materiaal.

    Met de methode Beheersbaarheid van Brand wordt de afmeting van het brandcompartiment afgestemd op het beoogde gebruik wat inhoudt dat er bijpassende gebruiksbeperkingen worden vastgelegd en een vorm van toezicht hierop noodzakelijk is. Zo is bijvoorbeeld een brandcompartiment met een afmeting van 10.000 m² en een lage vuurbelasting mogelijk zonder aanvullende voorzieningen zoals een sprinklerinstallatie.