• Risicobenadering grote brandcompartimenten (NEN6079)

    Een andere ontwikkeling op het gebied van brandcompartimentsoverschrijding is de NEN 6079, waarbij in tegenstelling tot de Methode Beheersbaarheid van Baand en de NEN 6060 niet (uitsluitend) wordt gekeken naar de vuurlast, maar ook naar de kans dat al deze vuurlast tot ontbranding komt en vervolgens wat de kans tot uitbreiding van brand buiten het compartiment is. Het risico wordt uitgedrukt in de kans x effect. Omdat zowel de NEN6060 als de NEN6079 nog in de kinderschoenen staan, volgen wij de ontwikkelingen hiervan op de voet.

    NEN 6079 geeft een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering.