• Opvang- en doorstroomcapaciteit

    Artikel 2.108 ‘Capaciteit van een vluchtroute’ van het bouwbesluit 2012 regelt het aantal personen dat, afhankelijk van de breedte, op een vluchtroute mag zijn aangewezen. Dit is de doorstroomcapaciteit uitgedrukt in personen per meter waarbij er op grond van het tweede lid een tijdscriterium aan wordt toegevoegd (aantal personen, per meter, per minuut).

    Bij het vaststellen van dat aantal is gebruik gemaakt van het “Onderzoek doorstroomcapaciteit deuren” TU Delft, 28 april 2009. De resultaten van dit onderzoek hebben in het bouwbesluit geleid tot eisen met betrekking tot doorgangen van verschillende deuren en trappen. Met de waarden van deze resultaten is door het VROM een rekenhulp opgesteld, waarmee hoge gebouwen met meerdere bouwlagen en veel trappenhuizen doorgerekend kunnen worden. Naast deze rekentool maken mij ook gebruik van de applicatie OntruiMR van PeutzData om de opvang- en doorstroomcapaciteit te bepalen. Gebouwen zoals kantoortorens, ziekenhuizen, bioscopen, (voetbal-)stadions en uitgaansgelegenheden kunnen zo op het gebied van vluchten worden beoordeeld. Wij denken tijdens de ontwerpfase met u mee en leggen de knelpunten bloot, om tot een zo optimale en veilige situatie voor het aanwezige aantal personen te komen.

    De resultaten van de berekeningen geven weer of de bedreigde compartimenten op tijd ontruimd zijn en of de personen de verschillende vluchtroutes, de aangrenzende ruimten, de trappenhuizen en het gebouw tijdig kunnen verlaten.

    Bijlage met vluchtstromen

    De zeer uitgebreide en soms ingewikkelde uitvoerresultaten van de berekeningen geven we vervolgens grafisch weer in de plattegronden van het bouwplan, welke als aanvullende informatie dienen bij de vergunningsaanvraag en een overzichtelijk beeld van de vluchtstromen geven. Aan de hand hiervan kunnen wij in de ontwerpfase onder andere het aantal en de breedtes van trappen en deuren bijsturen, zodat u met minimale kosten de optimale bezetting kunt realiseren.