Projecten

  • Voetbalstadion Heracles

    Heracles stadionVoor de uitbreiding van het Heracles voetbalstadion is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandpreventief advies te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan was de ontruiming van het gehele stadion. Hiervoor is gebruik gemaakt van de handreiking brandveiligheid stadions, welke een afgeleide is van de ‘Green Guide’ om te bepalen of de aanwezige personen in het stadion binnen de gestelde tijd het aansluitend terrein kunnen bereiken.

    heraclesVoor de ontruiming van de tribune is tevens een computersimulatie (CFD)gemaakt om inzichtelijk te maken dat de omloop van de tribune bij een brand voldoende rookvrij blijft waardoor het vluchten niet in gedrang komt.

    heracles zichtlengte

    Een ander aspect van het brandpreventieadvies was een gelijkwaardige oplossing bieden voor het overschrijden van het brandcompartimentsoppervlak en het toetsen van het plan aan de bouwregelgeving. Daarbij is aangetoond dat het brandcompartiment van de Business club met een oppervlak van 3.195 m² op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 is toegestaan. Hierbij zijn ook de benodigde Programma van Eisen opgesteld voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie.