• Opstellen ontruimingsplan

    Wanneer er in uw bouwplan een brandmeldinstallatie aanwezig is, dient er een ontruimingplan te worden opgesteld. Dit plan geeft de toekomstige gebruikers van het gebouw aan hoe te handelen in geval van een calamiteit. We voorzien u onder andere in de ontruimingsstructuren, verschaft duidelijkheid over het handelen van bijvoorbeeld de bedrijfshulpverleners en geeft wat de procedure dient te zijn wanneer de brandweer ter plaatse arriveert.

    ontruimingsplattegrondTevens zorgen we voor de ontruimingsplattegronden welke in het gebouw worden opgehangen waarop de vluchtroutes en plaatsing van bijvoorbeeld brandslanghaspels wordt weergegeven.