• Onze expertise

  Bureau Veldweg is een adviseur op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid met een uitgebreide kennis van de Nederlandse Bouwregelgeving. Hierbij ondersteunen wij u met een brandveiligheidstoetsing voor nieuwbouw en voor bestaande gebouwen alsmede de bijbehorende brandveiligheidsberekeningen welke hierbij noodzakelijk zijn. Ook is het mogelijk om op basis van Fire Safety Engineering naar een bouwplan te kijken.

  Hieronder vindt u een overzicht van onze expertise.

  – Toetsing van een bouwplan aan de bouwregelgeving;

  – Berekeningen van te nemen brandveiligheidsmaatregelen;

  – Gelijkwaardige oplossingen en ontheffingsvoorstellen;

  – Computersimulaties om rook- en temperatuurgedrag inzichtelijk te maken;

  – Ondersteuning bij gebruiksmelding/omgevingsvergunning en het opstellen van ontruimingsplannen en Programma van Eisen.

  maquette

  Werkzaamheden worden uitgevoerd conform DNR 2011 (herzien juli 2013).
  Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED