• Controle bestekstekeningen

    tekeningOok wanneer de stukken reeds ingediend zijn en de vergunning is verleend, kunt u, met name als bouwende partij, wel eens twijfels hebben of de genomen maatregelen wel nodig zijn. Indien de gestelde eisen of voorgestelde maatregelen veel hoger zijn dan benodigd is, kunnen hier veel kosten worden bespaard.

    Wij zoeken binnen het kader van de architect en uw opdrachtgever naar mogelijke kostenbesparende alternatieven om een vergunningswijziging in te dienen, waarbij het overeengekomen niveau van veiligheid vanzelfsprekend niet in het geding mag komen.