Projecten

  • Winkelcentrum Gelderlandplein

    gelderlandpleinIn opdracht van de Kroonenberg Groep heeft Bureau Veldweg de brandveiligheid geadviseerd voor de verbouwing van Winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. Het gebouw is in verband met de brandcompartimentsoverschrijding voorzien van een sprinklerinstallatie waarbij de winkelpassages voorzien zijn van een rook- en warmteafvoerinstallatie. In verband met de overschrijding van de maximale rooksegmentafmeting volgens de NEN6093 is middel een computersimulatie inzichtelijk gemaakt dat het ontwerp geen belemmering geeft met betrekking tot de doelstelling van de rookbeheersingsinstallatie.