• TNO Vultijdenmodel

  Indien er bijvoorbeeld in een hoge bedrijfshal sprake is van een overschrijding van de vluchtweglengte dan is het mogelijk om een gelijkwaardige oplossing te bieden. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het TNO vultijdenmodel waarmee de vultijd in een hoge ruimte worden bepaald ten gevolge van een brand waardoor bepaald kan worden wat de aanwezige vluchttijd zal zijn.

  TNO Vultijdenberekening (SmokeCenter)

  Deze berekening maken wij middels speciale software waarin onder andere het TNO Vultijdenmodel is verwerkt en waar gebouwgegevens en een brandscenario in opgegeven worden. Aan de hand van deze uitgangspunten volgt per tijdseenheid een rooklaagopbouw in de ruimte met een bijbehorende rooklaagtemperatuur.

  De grenswaarden voor het niet meer veilig kunnen ontvluchten van een ruimte zijn in literatuur terug te vinden en zijn gesteld op:

  – rooklaagtemperatuur wordt hoger dan 200°C; of
  – de onderkant van de rooklaag komt lager dan 2,5 meter boven de vloer; of
  – zichtlengte door de rook op lichtgevende voorwerpen wordt minder dan 30 meter.

  Indien de aanwezige vluchttijd meer bedraagt dan de daadwerkelijk benodigde vluchttijd dan is een gelijkwaardige mate van veiligheid geboden.