Projecten

  • Southpoint Hoofddorp

    SouthpointVoor de uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij het gebouw Southpoint Hoofddorp is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandveiligheidsadvies te geven. Boven de bestaande parkeerplaatsen wordt een parkeerdek gemaakt waardoor er een vergroting van het aantal parkeerplaatsen is. Aangezien de gevels open bleven is er een simulatieonderzoek gestart naar het effect van de wind op de brand en vrijkomende rook waarbij een repressieve actie van de brandweer nog steeds mogelijk moest zijn. southpoint cfd_a

    Uit het onderzoek kwam naar voren dat door de ligging van het parkeerdek ten opzichte van de aangrenzende bebouwing er een situatie is gecreëerd waarbij de vrijkomende rook bij een autobrand weg kan stromen en er geen ophoping van rook en warmte plaatsvindt waardoor een repressieve inzet mogelijk is.