• Quick-scan

    quick-scanDoor de jarenlange ervaring die aanwezig is binnen het bedrijf, zijn we in staat om vaak binnen korte tijd aan te geven waar de knelpunten in uw project zullen komen te liggen en waar u het verdere traject van de ontwerpfase rekening mee moet houden. Tevens kunnen we voor u na deze quick-scan een  passende offerte maken voor de adviezen, berekeningen en rapportages welke volgend uit de quick-scan benodigd zijn voor de aanvraag bouw-, of omgevingsvergunning.