• Fire Safety Engineering (FSE)

    Het op projectniveau kijken naar de brandveiligheid, de regelgeving laten vieren en jezelf de vraag stellen ‘wat is in dit geval veilig?’, is samen te vatten in de term Fire Safety Engineering of kortweg FSE. Het gebruik van bovengenoemde methodes en het gedetailleerd ingaan op het type gebouw en niet vastklampen aan regels welke zijn opgesteld voor de gemeenschappelijke deler komen de specifieke projecten ten goede. Met mensen die het als uitdaging zien om de perfecte oplossing voor een probleem te zoeken en kundige en gecertificeerde mensen op het gebied van CFD en FSE biedt Bureau Veldweg voor ieder gebouw een passend pakket van maatregelen.