• Brandveiligheidstoetsing

    Een belangrijk deel van ons werk begint bij de brandveiligheidstoetsing. Of het nu een nieuwbouwplan of een verbouwing betreft, met een Quick-Scan kunnen wij voor u snel de knelpunten inzichtelijk maken en mogelijke oplossingen voorstellen. Hierbij is voor de bestaande bouw het vaststellen van het rechtens verkregen niveau het beginpunt waarbij bijvoorbeeld op basis van een inspectie ter plaatse u meer duidelijk heeft over de staat van uw pand en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor uw beoogde verbouwing.

    Verder kunnen wij het bouwkundig ontwerp beoordelen en een brandveiligheidsplan opstellen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning waarbij ons werk niet stopt bij de aanvraag maar verder gaat met het controleren van bestekstekeningen en het opstellen van de Programma’s van Eisen voor bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, sprinklerinstallatie en rookbeheersingsinstallatie.

    Vervolgens begint het uitvoeringstraject waarbij wij u kunnen ondersteunen met het beoordelen van uitvoeringstekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld de bouwkundige maatregelen en brandbeveiligingsinstallaties en het opstellen van een ontruimingsplan en de bijbehorende tekeningen.

    Met ingang van 1 januari 2015 moeten automatische brandblusinstallaties en rookbeheersingsinstallaties volgens het Bouwbesluit voorzien zijn van een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema. Hierbij kunnen wij u ook van dienst zijn waarbij het ook mogelijk is om installaties die afwijken van de regelgeving te certificeren. Met behulp van computer simulaties (CFD) kan aangetoond worden dat bijvoorbeeld het ontwerp van de rook- en warmteafvoerinstallatie voldoet aan de beoogde doelstelling van de installatie.