• Vuurlastberekening

    In de Afdeling ‘Sterkte bij brand’ van het bouwbesluit wordt geregeld dat het bouwwerk dat u van plan bent te bouwen zodanig is dat het bij brand gedurende een redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. Afhankelijk van de gebruiksfuncties in het gebouw en de hoogte van de vloeren van de gebruiksfuncties worden er eisen geteld aan de brandwerendheid van de bouwconstructie. Deze brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten en de eisen variëren tussen de 60 en 120 minuten, waarbinnen de constructie niet mag instorten.

    In bepaalde gevallen kan de gestelde eis echter met 30 minuten worden gereduceerd, wat een aanzienlijke besparing kan opleveren met betrekking tot bijvoorbeeld het brandwerend uitvoeren van de staalconstructie. Een van de aspecten die deze reductie mogelijk maakt is de beperkte permanente vuurlast van het compartiment. Wanneer de vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructieonderdelen van een brandcompartiment de gestelde grenswaarde van 500 MJ/m² niet overschrijden is (onder andere afhankelijk van de hoogte) de reductie toegestaan.

    Bijlage vuurlastberekening volgens NEN6090

    De vuurbelastingsberekening dient te worden uitgevoerd conform de NEN 6090. Onze kennis en ervaring in het gebruik van deze norm stelt ons in staat om, na opgave van materiaalgebruik of inventarisatie ter plaatste of van tekening, op een snelle manier te bepalen wat de brandwerendheid van uw constructie dient te zijn. Met name wanneer de eis voor de constructie op basis van de wbdbo lager ligt dan de eis op basis van de constructieve sterkte, kan deze reductie een hoop constructieve, bouwtechnische en daarmee kostentechnische voordelen met zich meebrengen.

    Ook van veel gelijkwaardigheidsconcepten zijn vuurbelastingsberekeningen een essentieel onderdeel.