• Gecertificeerde bouwplantoets

    Wij van Bureau Veldweg zijn heel erg trots, want na maanden van hard als team te hebben gewerkt is het KOMO managementsysteemcertificaat BRL 5019 “Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit” door Borgings Combinatie Nederland behaald!

    De Borgings Combinatie is ontstaan uit de samenwerking van COMPAAN (algemeen bouwkundig), Ingenieursbureau Van der Werf & Nass (constructieve veiligheid), Bureau Veldweg (brandveiligheid) en Curvers Raadgevende Ingenieurs (installaties en bouwfysica).
    Ons certificaat heeft betrekking op alle deelgebieden (scopes) en borgt, dat de vereiste en aangetoonde kwalificaties daadwerkelijk en structureel worden ingezet voor het toetsen van de berekeningen, tekeningen, schema’s en overige schriftelijke dan wel digitale indieningsbescheiden voor de Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.

    Het behalen van dit certificaat is beslist niet eenvoudig, maar het certificaat behouden is tenminste net zo’n grote uitdaging! Borgings Combinatie Nederland zal onverminderd blijven streven naar verbeteringen en verhoging van de kwaliteit, zodat het certificaat ook de komende jaren steeds weer behouden blijft en onze opdrachtgevers tevreden blijven.

    Website: Borgings Combinatie Nederland | BCN Kwaliteitsborgers