• Ozone

    Voor het brandverloop in een normale situatie wordt uitgegaan van de zogenaamde standaard brandkromme. Er zijn situaties denkbaar dat het gebruik van een gebouw of ruimte afwijkt van deze standaard brandkromme en het interessant is wat het brandverloop, rookgedrag en temperatuur in die ruimte zal zijn.

    OZoneHet programma OZone biedt de mogelijkheid om gebouweneigenschappen, waarden van brandafmetingen en vermogensdichtheden in te voeren in het programma, waarbij de temperatuur in de staalconstructie kan worden bepaald en zodoende iets gezegd kan worden over het al dan niet op toepassen van extra voorzieningen tegen het bezwijken hiervan. Hieruit volgt ook een rooklaagdikte en rooklaagtemperatuur, waardoor vastgesteld kan worden of vluchten voor langere tijd mogelijk is, dan waar in het bouwbesluit als basis vanuit wordt gegaan.