• Opstellen PvE’s

    Wanneer in uw project een brandmeldinstallatie, een ontruimingsalarminstallatie, een rook- en warmteafvoerinstallatie of een sprinklerinstallatie benodigd is, dient deze bij oplevering te voldoen aan bepaalde ontwerpvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen vooraf te zijn opgesteld in een Programma van Eisen welke onderdeel uitmaakt van de vergunningsaanvraag. Al dit soort PvE’s kunnen wij voor u opstellen, waarbij wij, rekening houdend met de wensen van u als opdrachtgever en in overleg met installateurs en plaatselijke overheid, het best passende plan voor uw gebouw neerleggen.