Projecten

 • Open opslagloods Amsterdam

  Voor een open opslagloods in Amsterdam is een simulatie gemaakt om inzichtelijk te maken wat het effect van de gevelopeningen in combinatie met de hoogte van de hal is op de rookopbouw tijdens een brand. Hieruit blijkt dat er geen hinder van de rooklaag aanwezig is en er wordt voldaan aan de criteria uit het Bouwbesluit omschreven in artikel 2.169.

  Hierin wordt omschreven dat de grenscondities waarbij het verblijven in die ruimte nog juist mogelijk is volgens het TNO Bouw rapport 1997-CVB-R0883 als veilige waarden kunnen worden aangehouden:

  – de stralingsflux niet groter dan 1 kW/m2;
  – de temperatuur niet hoger dan 45°C, en – de zichtlengte niet kleiner dan 100 m.

  Middels een computersimulatie is aangetoond dat aan deze criteria wordt voldaan.