Projecten

  • Winkelcentrum De Barones Breda

    Passage De Barones BredaVoor de herontwikkeling van Winkelcentrum De Barones is Bureau Veldweg ingeschakeld door de Kroonenberg Groep om te adviseren inzake de brandveiligheid. Het winkelcentrum heeft een oppervlak van circa 28.000 m² en met de herontwikkeling worden  de bestaande entrees gerenoveerd en worden de winkels van de begane grond en de verdieping samengevoegd waardoor er grote winkelunits ontstaan en de roltrappen in de passage verdwijnen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een centraal plein en door de hoge winkelpuien ontstaat er een open winkelstraat. De passage is op basis van een gelijkwaardigheid voorzien van een rook- en warmteafvoerinstallatie waarbij middels een simulatie is aangetoond dat er geen rookschermen in aanwezig hoeven te zijn zodat de gehele passage als één rooksegment is uitgevoerd.