• Voetbalstadion Heracles

  Heracles stadionVoor de uitbreiding van het Heracles voetbalstadion is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandpreventief advies te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan was de ontruiming van het gehele stadion. Hiervoor is gebruik gemaakt van de handreiking brandveiligheid stadions, welke een afgeleide is van de ‘Green Guide’ om te bepalen of de aanwezige personen in het stadion binnen de gestelde tijd het aansluitend terrein kunnen bereiken.

  heraclesVoor de ontruiming van de tribune is tevens een computersimulatie (CFD)gemaakt om inzichtelijk te maken dat de omloop van de tribune bij een brand voldoende rookvrij blijft waardoor het vluchten niet in gedrang komt.

  heracles zichtlengte

  Een ander aspect van het brandpreventieadvies was een gelijkwaardige oplossing bieden voor het overschrijden van het brandcompartimentsoppervlak en het toetsen van het plan aan de bouwregelgeving. Daarbij is aangetoond dat het brandcompartiment van de Business club met een oppervlak van 3.195 m² op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 is toegestaan. Hierbij zijn ook de benodigde Programma van Eisen opgesteld voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie.

 • Southpoint Hoofddorp

  SouthpointVoor de uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij het gebouw Southpoint Hoofddorp is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandveiligheidsadvies te geven. Boven de bestaande parkeerplaatsen wordt een parkeerdek gemaakt waardoor er een vergroting van het aantal parkeerplaatsen is. Aangezien de gevels open bleven is er een simulatieonderzoek gestart naar het effect van de wind op de brand en vrijkomende rook waarbij een repressieve actie van de brandweer nog steeds mogelijk moest zijn. southpoint cfd_a

  Uit het onderzoek kwam naar voren dat door de ligging van het parkeerdek ten opzichte van de aangrenzende bebouwing er een situatie is gecreëerd waarbij de vrijkomende rook bij een autobrand weg kan stromen en er geen ophoping van rook en warmte plaatsvindt waardoor een repressieve inzet mogelijk is.

 • Winkelcentrum Gelderlandplein

  gelderlandpleinIn opdracht van de Kroonenberg Groep heeft Bureau Veldweg de brandveiligheid geadviseerd voor de verbouwing van Winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. Het gebouw is in verband met de brandcompartimentsoverschrijding voorzien van een sprinklerinstallatie waarbij de winkelpassages voorzien zijn van een rook- en warmteafvoerinstallatie. In verband met de overschrijding van de maximale rooksegmentafmeting volgens de NEN6093 is middel een computersimulatie inzichtelijk gemaakt dat het ontwerp geen belemmering geeft met betrekking tot de doelstelling van de rookbeheersingsinstallatie.

 • Winkelcentrum De Barones Breda

  Passage De Barones BredaVoor de herontwikkeling van Winkelcentrum De Barones is Bureau Veldweg ingeschakeld door de Kroonenberg Groep om te adviseren inzake de brandveiligheid. Het winkelcentrum heeft een oppervlak van circa 28.000 m² en met de herontwikkeling worden  de bestaande entrees gerenoveerd en worden de winkels van de begane grond en de verdieping samengevoegd waardoor er grote winkelunits ontstaan en de roltrappen in de passage verdwijnen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een centraal plein en door de hoge winkelpuien ontstaat er een open winkelstraat. De passage is op basis van een gelijkwaardigheid voorzien van een rook- en warmteafvoerinstallatie waarbij middels een simulatie is aangetoond dat er geen rookschermen in aanwezig hoeven te zijn zodat de gehele passage als één rooksegment is uitgevoerd.

   

 • Kantoor Inther Logistics

  Ten behoeve van het kantoorgebouw van Inther Logistics te Venray hebben wij de brandveiligheidsvoorzieningen geadviseerd.

 • Agrarische bedrijfsgebouwen

  Voor zeer veel agrarische ondernemingen hebben wij geadviseerd in het kader van gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten.

 • Motor Venray

  Voor het bedrijfspand Motor Venray hebben wij de brandveiligheidsaspecten van de verbouwing en uitbreiding geadviseerd.

 • Goossens te Veghel

  Ten behoeve van de nieuwbouw van het distributiecentrum Goossens Wonen en Slapen in Veghel hebben wij de brandveiligheidsadvisering ten behoeve van de bouwvergunningsaanvraag verzorgt.

 • V&D Nieuwegein

  In Nieuwegein wordt op dit moment een nieuwbouw gemaakt voor V&D waar wij de algehele brandveiligheid hebben geadviseerd ten behoeve van de bouwvergunningaanvraag.

 • Storkhallen Amsterdam

  Voor Cluster 3 van de voormalige Storkhallen te Amsterdam is een toetsing aan het Bouwbesluit gedaan.

  Hieruit volgt onder andere dat er een overschijding van de loopafstand in de centrale ruimte aanwezig is. Middels het TNO vultijdenmodel zijn er berekeningen gemaakt van de vultijd en de resulterende vluchttijd.

   

  Er werd niet voldaan aan de voorwaarden voor de toepasbaarheid van het vultijdenmodel waardoor er een aanvullende computersimulatie is gemaakt waarmee de vultijd werd bepaald. Dit resulteerde in een toelaatbare overschrijding van de vluchtweglengte.