Projecten

  • Storkhallen Amsterdam

    Voor Cluster 3 van de voormalige Storkhallen te Amsterdam is een toetsing aan het Bouwbesluit gedaan.

    Hieruit volgt onder andere dat er een overschijding van de loopafstand in de centrale ruimte aanwezig is. Middels het TNO vultijdenmodel zijn er berekeningen gemaakt van de vultijd en de resulterende vluchttijd.

     

    Er werd niet voldaan aan de voorwaarden voor de toepasbaarheid van het vultijdenmodel waardoor er een aanvullende computersimulatie is gemaakt waarmee de vultijd werd bepaald. Dit resulteerde in een toelaatbare overschrijding van de vluchtweglengte.