stop
Bureau Veldweg BV weet de weg in bouwkundig Nederland. Het bureau kent de brandveiligheidsvoorschriften voor een aanvraag omgevingsvergunning bouwen en of gebruiken en weet aan welke voorwaarden vergunningaanvragen moeten voldoen; zij kent de hobbels die bouwers op hun weg naar een vergunning kunnen tegenkomen. Zij zorgen er voor dat, vanzelfsprekend in een goede en nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de architect, vergunningaanvragen compleet en voorzien van alle brandveiligheidsbijlagen worden ingediend. Die gedegen voorbereiding heeft tot resultaat dat de gevraagde vergunningen voorspoedig worden verleend, omdat de onderliggende aanvragen goed onderbouwd, volledig én duidelijk zijn.
Het bureau behartigt ook de nazorg van de in de vergunning opgenomen voorwaarden. Voor een opdrachtgever brengt de samenwerking met Bureau Veldweg BV aanzienlijke voordelen met zich mee. Voordelen in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Bureau Veldweg is daarom bij uitstek uw adviseur voor brandveiligheid en brandpreventie.

Direct contact

Bureau Veldweg BV
Bezoekadres:
Veldweg 33 A
5431 CH Cuijk

Postadres:
Postbus 100
5430 AC Cuijk

info@bureauveldweg.nl

T: (0485) 44 28 01

KvK: 17191758