• Distributiecentrum CeVa

  CeVa modelIn verband met de loopafstandoverschrijding in het distributiecentrum is er aan de hand van het TNO vultijdenmodel een vluchttijd bepaald.

  Ter plaatse van de ‘orderpicktunnels’ is een situatie welke standaard niet bepaald kan worden middels het TNO Vultijdenmodel waardoor er gekozen is om middels CFD (Computational Fluid Dynamics) een onderzoek uit te voeren om het rookstromingsgedrag inzichtelijk te maken.

  Aan de hand van de simulatie werd een maximale tijd bepaald waarbij het nog mogelijk was om de stellingvloer en het gebouw te ontvluchten. Vervolgens werd de daadwerkelijke vluchttijd bepaald en hieruit bleek dat de overschrijding in vluchtweglengte voor dit gebouw toelaatbaar is.

  CeVa

 • Voetbalstadion Heracles

  Heracles stadionVoor de uitbreiding van het Heracles voetbalstadion is Bureau Veldweg ingeschakeld om een brandpreventief advies te geven. Een belangrijk onderdeel hiervan was de ontruiming van het gehele stadion. Hiervoor is gebruik gemaakt van de handreiking brandveiligheid stadions, welke een afgeleide is van de ‘Green Guide’ om te bepalen of de aanwezige personen in het stadion binnen de gestelde tijd het aansluitend terrein kunnen bereiken.

  heraclesVoor de ontruiming van de tribune is tevens een computersimulatie (CFD)gemaakt om inzichtelijk te maken dat de omloop van de tribune bij een brand voldoende rookvrij blijft waardoor het vluchten niet in gedrang komt.

  heracles zichtlengte

  Een ander aspect van het brandpreventieadvies was een gelijkwaardige oplossing bieden voor het overschrijden van het brandcompartimentsoppervlak en het toetsen van het plan aan de bouwregelgeving. Daarbij is aangetoond dat het brandcompartiment van de Business club met een oppervlak van 3.195 m² op basis van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 is toegestaan. Hierbij zijn ook de benodigde Programma van Eisen opgesteld voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie.