• Computational Building Solutions

    cb-solComputational Building Solutions is deskundig op het gebied van CFD computersimulaties (Computational Fluid Dynamics). Wij bieden ondersteunende simulatiewerkzaamheden voor verschillende (brandveiligheids)adviseurs en installateurs.

    Sinds de oprichting in 2007 heeft CB-Solutions zeer veel Bouwbesluitberekeningen en computersimulaties uitgevoerd voor verschillende marktpartijen.

    In de huidige bedrijfsstructuur is het bedrijf een dochteronderneming van Bureau Veldweg en daardoor profiteren relaties van de aanwezige expertise binnen de gehele organisatie.